Baby QH – Chào mừng bạn đến với kho tàng kiến thức đa dạng và kinh nghiệm hữu ích về chăm sóc, dinh dưỡng và phát triển của em bé, giúp bạn trở thành một phụ huynh tự tin và yêu thương. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Khi bạn truy cập vào trang web đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

2. Nội Dung:

Baby QH luôn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích về chăm sóc, dinh dưỡng và phát triển của em bé, giúp bạn trở thành một phụ huynh tự tin và yêu thương. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến nội dung chất lượng và cập nhật nhất cho người dùng.

Tuy nhiên, Baby QH không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin được cung cấp trên trang web.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi nội dung trên trang web Baby QH, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, v.v., đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận hợp tác.

4. Chấm Dứt:

Baby QH có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ ai vào trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước nếu vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

5. Thay Đổi Điều Khoản:

Baby QH có quyền điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

6. Trách Nhiệm Pháp Lý:

Baby QH không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.
Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các sản phẩm, tham gia vào các hoạt động thể thao mà họ lựa chọn và cho là phù hợp.

Baby QH chỉ chịu trách nhiệm cho các trường hợp bất cẩn hoặc vi phạm hợp đồng do thực hiện các hoạt động trái phép.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây!