Baby QH luôn đặt sự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ một cách an toàn và hợp lý.

Thông Tin Thu Nhập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, cải thiện trải nghiệm của bạn và liên hệ với bạn về các dịch vụ và ưu đãi của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để mục đích tiếp thị, nhưng chỉ khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin.

Quyền Lực Và Cập Nhật Thông tin

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Baby QH! Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện liên tục chính sách bảo mật để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn.